20220929 192003sm

 

Galaktisk arkeologi avser att genom "utgrävningar" av vår egen galax, Vintergatan, försöka förstå hur galaxer i allmänhet bildas och utvecklas. Vi bjöd in astronom Henrik Jönsson, Malmö universitet, som gör detta genom att analysera stjärnor i Vintergatans olika delar spektroskopiskt och därefter försöker lägga ett "arkeologiskt pussel".

Bokauktion och recension, astrobilder och rymduppdatering fyllde kvällen i övrigt.

Kvällens sammanträde, som hölls den 29 sept på Tycho Brahe-observatoriet, inleddes redan innan mötet med att Mirja Markkula höll i en bokauktion. Det var några av framlidne Gunnar Larsson-Leanders  böcker som bjöds ut. Mötet bjöd som vanligt på ett varierat program . Efter föreningsnyheterna berättade Ulf R Johansson om Ardebergs nyutkomna bok om den tidiga lundaastronomin. Bengt Rönde visade sina senaste astrobilder på temat stjärnbilden Svanen. Innan paus  gav Mirja Markkula oss rymdnyheter från flera planetspanande rymdsonder.
 
 

 

Efter sedvanlig kaffepaus blev det dags för kvällens huvudföredrag, "Arkeologi med stjärnljus", där Henrik Jönsson från Malmö universitet på ett mycket pedagogiskt sätt förklarade hur man med avancerade spektroskopiska observationer kan dra slutsatser  om VIntergatans stjärnors historia.  Det blev ett utmärkt föredrag som stimulerade till många frågor från publiken. För de som vill se det igen så finns det inspelat och kan hittas på vår Youtubekanal.