Created with GIMP 

Frågan om hur galaxer bildas är ett olöst problem inom astronomin. Oscar Agertz, docent  vid Lunds observatorium, gav oss en överblick över hur vi tror galaxer bildas och utvecklas. Vad kan vi lära oss från de mest avlägsna galaxerna tillsammans med detaljerade observationer av stjärnor i Vinter­gatan? Oscar presenterade nya super­dator­simuleringar som skapar kosmologiska experiment och hur dessa leder oss närmare en teori för galaxers ursprung.

Det var åter dags för ett månadsmöte i Lundmarkssalen i Astronomihuset i Lund. Dagordningen var som vanligt sammansatt med korta punkter, en kaffepaus och sedan huvudföredraget.  Vi fick en kort rapport av Tora Greve från solgruppens solförmörkelseresa till Australien. Kent Karlsson visade en bild tagen hemifrån med vårt fjärrstyrda teleskop och Thomas Hansson och Ronnie Svensson gav nya imponerande exempel gjorda med deras respektive hemteleskop. 

Lars-Åke Truedsson – vår meste solobservatör – visade sina senaste data och berättade att solaktiviteten nu ökar. På rymdfronten hade det hänt stora saker. Mirja Markkula hade bevakat starten av ESA:s JUICE-sond på väg till Jupiter och Tomas Diez berättade engagerat om den första uppskjutningen av SpaceX revolutionerande Starship.

 

 

Oscar Agertz gav sedan kvällens huvudföredrag – en mycket spännande presentation både till utförande och innehåll. Pedagogiskt gick Oscar igenom bakgrunden till hur galaxbildning studeras. Hans egna avancerade simuleringar gjorda i några av världens kraftigaste superdatorer utgör synnerligen viktiga steg i förståelsen av galaxernas ursprung.  Hela mötet, inklusive Oscar Agertz utmärkta föredrag, kan avnjutas i efterhand här på vår Youtube-kanal "Upptäck Universum".