Den 25 feb berättade Uffe Gråe Jørgensen, Köpenhamns universitet, på ett "glimrende" sätt om exoplaneter på sällskapets möte. Det är bara 15 år sedan den första planeten kring en annan stjärna upptäcktes. Helt nyligen har man upptäckt de första potentiellt beboeliga planeterna och inom 10 år vet vi troligen hur många jordliknande planeter som kan finnas i vår galax.
Mötet var innehållsrikt med bidrag från Arne L Ohlsson om amatöraktiviteter, Ulf R Johansson gav boktips, L-O Hansson berättade om det nya radioteleskopet och Niklas Henricsson gav en inblick i hur Galileos teleskop faktiskt fungerade.


Mötet i sammandrag enligt fotografen Kjell Werner...