Jorden, solen och de stjärnor som vi ser på natthimlen ligger alla i de yttre delarna av vår egen galax, Vintergatan. Men hur kan vi skapa oss en bild av Vintergatan, som vi ju ser ’inifrån’? Nyligen disputerade Anna S. Árnadóttir gav oss svaret på årsmötet den 25 mars.

Dessutom var det årsmötesförhandlingar med redogörelser och styrelseval....Från styrelsen avgick Ingemar Lundström och Bengt Rosengren. Båda avtackades under stora applåder. Bengt invaldes redan 1993 och var vår sekreterare fram till 2001. Han tog initiativ till och höll i vårt "Cassiopeiablad" under många år och är bekant för alla våra medlemmar genom sina återkommande och eminenta "astronomiska nyheter". Han har lovat oss att fortsätta bevaka dessa. Nyinvalda i styrelsen blev Niklas Henricsson och Mikael Anderlund, vilka även blir nya i ledningen för Tycho Brahe-observatoriet.

Anna Árnadóttir gav oss därefter en lysande och livfull genomgång av de senaste rönen om Vintergatan. Med hjälp av egna observationer kunde hon redovisa en ny och modern bild av Vintergatans struktur.

Nedan en bildkavalkad från mötet.