litenastb

 NYHETSBREV 45       12 maj 2017

Hej!

Vårens sista månadsmöte handlade om finsk amatörastronomi. Vi hade bjudit in Marko Pekkola och Emma Bruus, nyckelpersoner bakom den framgångsrika finska astronomitidsskriften "Tähdet ja Avaruus", och det nationella himmelsövervakningssystemet "Himlavakten". I mycket underhållande form försökte de förklara för oss hur man i Finland kan ha 4-5 gånger så många medlemmar och prenumeranter än vad vi har i Sverige.  Vi har alltså mycket att lära från den finska amatörastronomin.

18 maj: Amatörastronomikväll

Den 18 maj kl 19 på observatoriet har vi åter en amatörastronomikväll - denna gång med "Special Edition". Vår nye medlem Magnus Kvant är tillfälligt på besök från Frankrike och kommer att berätta om sitt specialintresse, nämligen hur en amatörastronom kan göra spektroskopi med rimliga medel.

Extra! Denna kväll blir det dessutom premiärvisning på de tre nyinköpta teleskopsystemen avsedda att kunna lånas ut till intresserade medlemmar.

30 juni: Asteroid Day

Den världsomspännande organisationen "International Asteroid Day" uppmärksammar den 30 juni i arrangemang över hela världen risken av att jorden i framtiden åter kan råka ut för en katastrofal kollision med en asteroid. Sällskapet är med genom ett specialarrangemang på detta tema på Scandic Hotel i centrala Malmö. Det blir tre inbjudna föredrag och möjlighet till mingel och diskussioner för både allmänhet och medlemmar. All info tillsammans med anmälningsformulär finns här.

Guldregn till sällskapet

Vår nye vice ordförande, Tomas Diez, är en företagsam person. Tomas, som är huvudarrangör av Asteroid Day, lyckades få 9000 kr av Malmö fritidsförvaltning för att stödja det projektet.

En annan av hans ideer kopplar till vårt pågående strategiarbete att utveckla ett närmare samarbete med högstadielärare och deras utbildare på Malmö högskola. I en ansökan till Sten K Johnsons stiftelse har vi just erhållit 65 000 kr, i ett projekt med titeln "Levande astronomi - utveckling av pedagogiska experiment för högstadiet". Avsikten är att med TBO som bas erbjuda skolor nya möjligheter att levandegöra sin fysik- och astronomiundervisning.

Mer inom kort om sommaraktiviteter, mm.

Hälsningar

Peter, ordf

 

 

http://www.astb.se/index.php/aktiviteter/m-och-frag-mainmenu-38/367-utomjordisk-intelligens