IMG 7909B

 

IMG 7912BDet blev en mycket trevlig utflykt till Universitetsbiblioteket i Lund när vi i "Historiska klubben" - vår nyaste gruppering inom ASTB - möttes på tidig kväll i Bromansalen 18.3. På plats var 1:e bibliotekarien Birgitta Lindholm och vår idé- och lärdomshistoriske medlem Gustav Holmberg.

 

Birgitta berättade om universitetsbibliotekets enorma innehav - 11 hyllmil - av rariteter, allt från egyptisk papyrus till de senaste trycken överhuvud taget i landet. Allt som trycks i Sverige måste skickas till IMG 7900BUB i Lund och KB i Stockholm i form av så kallade pliktexemplar, och Gustav guidade oss bland idel astronomiska rariteter i huset. Speciellt har Gustav sysslat med vår grundares, Knut Lundmarks, digra efterlämnade samling, som onekligen ger en sammansatt bild av vår professor.

 

Bl a beskriver Lundmark i ett brev till Per Collinder Edwin Hubble som sin "arvfiende". Hubble anklagade ju fullkomligt felaktigt Lundmark för att ha plagierat hans galaxklassifikation, den klassiska "stämgaffeln". Bland breven som osade krut noterade Gustav den tydligt frostiga relationen mellan Lundmark och professorskollegan Bertil Lindblad i Stockholm, som enligt Gustav ledde till Lundmarks utanförskap inom svensk astronomi - han blev t ex aldrig invald i Kungl Vetenskapsakademien.

 

Även brev från en ung amatörastronom vid namn Gunnar Larsson (så småningom Larsson-Leander) lyftes fram, och till ett verkligt IMG 7893Böverraskande arkivfynd för oss i Tycho Brahe-sällskapet hörde dels en liten klädflik från Tychos likkista, som öppnades i Prag 1901, dels ett filmmanus av Lundmark om Tycho. - Lundmark var en riktig "ekorre", sa Gustav Holmberg. Han samlade på allt som hade med astronomi att göra.


 

Till ett av Lundmarks många icke-färdigställda projekt hörde t ex "Boken om stjärnorna", ett resultat dokumenterat i 28 klippböcker med klipp och excerperingar där begreppet "stjärna" förekommit i dags- och veckopress, reklam m m. Till och med reklam om julstjärnor intresserade Lundmark.

 

På UB fick vi också veta att Lundmarks föregångare på professorsstolen C V L Charlier idogt kämpade för att hans avståndsenhet Siriometer (1 Siriometer = 1 000 000 astronomiska enheter), skulle godkännas av IAU. Men så blev det inte. IAU fastnade i stället för parsec som en vettig avståndsenhet. Notabelt var att Lundmark på sin institution i Lund på 30-talet skapade Samfundet för astronomisk historieforskning, en tvärvetenskaplig sammanslutning vars arv vi väl i någon mån för vidare inom "Historiska klubben".

 

Vi var 14 personer inalles i Bromansalen. Klubben ses minst en gång per termin, och vi får se var vi samlas nästa gång och vad vi då ska syssla med. Detta var andra gången vi sågs.

Ulf R Johansson ("sammankallande")