kallelse-logo2016

Möte torsdag 29 mars kl 19.00 2018

 

Roligt och oroligt i universum

ASTRONOMISKA SÄLLSKAPET TYCHO BRAHE inbjuder medlemmar
och alla andra intresserade till månadsmöte nr 433. Fritt inträde.

 

Välkomna till sällskapets årsmöte! Hör om verksamheten 2017 och välj in nya personer i styrelsen!

eso1238b Årsmötet håller vi traditionsenligt ute på Tycho Brahe-observatoriet. Där får ju medlemmarna en djupare insyn i vår verksamhet och möjlighet att yttra sig om den och påverka den. Men det blir inte bara formalia. Vi har två duktiga gymnasister som kommer att berätta om sitt försök att hitta en exoplanet från observatoriet. Dessutom utlovar vi några korta men spännande och  minnesvärda videoklipp.

Tid: Torsdag 29 mars kl 19.00

Plats: Tycho Brahe-observatoriet i Oxie, Observatorievägen (bakom vattentornet). Busslinje 32, hållplats ”Rapsåkersvägen”, eller Pågatåg till Oxie station.


PROGRAM


1.  Årsmötesförhandlingar. Årsberättelse, val av styrelseledamöter m m. Se särskild dagordning. Årsberättelsen publiceras inom kort på vår web bsida.

2.  Föreningsnytt.

          Paus med kaffe, te, läsk och tilltugg

3. Astronomiskt nytt. Tomas Diez ger oss några aktuella glimtar.
4. Exoplaneter i Oxie. Gymnasisterna Annie Csomor och Jesper Samuelsson berättar om sitt gymnasiearbete.
5. Roligt och oroligt i universum. Vi botaniserar i några fantastiska cyberrymdsfilmer från ESA och NASA – Bakom projektorn: Peter Linde och
Ulf R Johansson.

Sprid gärna informationen om mötet. Ni som har Facebook, länka gärna till vår hemsida.

 

 Läs mer om oss  på www.astb.se  -  www.tbobs.se - CassiopeiabloggenFacebook