rim

 

 

Vår medverkan på Limhamns hamnfest går mycket bra. Solen är på gott humör och många tittar fascinerat på solprotuberanser i våra solteleskop. Många av våra medlemmar hjälper till med arbetet att hålla igång visningarna, 6 timmar om dagen i fyra dagar.

 

 

Våra två solteleskop släpper bara igenom en minimal mängd solljus vid en viss röd  våglängd. Detta ger möjligheten att observera fenomen längs solranden som kallas för protuberanser. Dessa är massutkastningar som orsakas av våldsamma (men normala) processer på solytan.  Bilden till höger togs igår av Olle Frykstam med hans mobilkamera kopplad till ett att våra teleskop. 

 

 

 

Annat från fredagen: