20220728 192225

rim

 

Liksom vid tidigare år medverkade sällskapet på Hamnfestivalen på Limhamn, som nu körde igång igen efter pandemin, 28 till 31 juli. Vi var på plats med våra solteleskop för att ge nya aha-upplevelser till allmänheten. Sammanlagt fick närmare ett tusental tillfälle att titta på solen och kunde se solutbrott längs solranden. Många av våra medlemmar hjälpte till med arbetet att hålla igång visningarna, 6 timmar om dagen i fyra dagar.

 

Våra två solteleskop släpper bara igenom en minimal mängd solljus vid en viss röd  våglängd. Detta ger möjligheten att observera fenomen längs solranden som kallas för protuberanser. Dessa är massutkastningar som orsakas av våldsamma (men normala) processer på solytan.  Bilden till höger togs av Olle Frykstam med hans mobilkamera kopplad till ett att våra teleskop. 

 

 Från torsdagens visning:

 

..och lite bilder från fredagen: