Tycho Brahe-sällskapet har startat ett samarbete med Vattenhallen, LTH:s "Science Center" i Lund. Vattenhallen har numera hand om Jävanobservatoriet, tidigare filial till astronomiska institutionen i Lund och man avser att starta en visningsverksamhet där. Sällskapet lånar ut ett teleskop (Celestron 14) och samtidigt kommer medlemmar att få tillgång till Jävan.


 

Ett avtal har ingåtts som i första hand gäller fram till den 30 juni. Förutom utlåningen av teleskopet innebär det bland annat att informationsmaterial skall utbytas, både i broschyr- och i hemsidesform, samt att sällskapet i viss omfattning medverkar vid Jävanvisningar.

Sällskapet kommer dessutom att hålla sitt kommande möte på Vattenhallen.

Vattenhallen, som numera inhyser planetariet som tidigare drivits av astronomiska institutionen, har på kort tid fått många besökare icke minst i form av skolklasser och ungdomar.