patrick

 

 

 

Den världsberömde brittiske amatörastronomen Patrick Moore har avlidit. Han skrev flera hundra astronomiböcker och ledde i många år Englands äldsta TV-program "The Sky At Night". På ett mera lokalt plan betydde han också mycket för Malmös unga amatörastronomer. 1972 besökte han Malmö där den internationella amatör-astronomiska unionens andra världskongress skulle hållas.

 

 

 

 

 

Dåvarande ungdomliga föreningen MARS (Malmö Astronomi- och Rymdfartssällskap) bar huvudbördan när den andra IUAA-kongressen ägde rum i Malmö 1972. En av celibriteterna på plats var förstås Patrick Moore, som några av de unga amatörastronomerna i stan hade haft god kontakt med sen en tid (Ulf R, Peter Linde, Carsten Nilsson). IUAA stod för International Union of Amateur Astronomers och var ett resultat av ett upprop på 60-talet i Sky and Telescope, undertecknat av Patrick Moore och Ulf R. IUAA höll ut i drygt ett decennium. Detta var innan Internets tid. Men alla som var på plats i Bergska huset och Rådhuset dessa dagar 1972 kommer ihåg Patrick Moores insatser och glädjespridande. En högst inofficiell IUAA- kommission bildades på Södra Förstadsgatan 82, kallad "The Whisky Commission". Under IUAA-kongressen hann närvarande med utflykter både till Köpenhamn och Tycho Brahes Hven. Nedan några bilder från Malmökongressen. Se även Cassiopeiabloggen nr 207 och 208.

 

English version.

 

{imageshow sl=35 sc=14 /}