DSC 0508

Vi var ett antal ASTB:are som under ett par eftermiddagstimmar drog igång vår nya gruppering kallad "Historiska klubben" söndag 20.10.2013 - inte en klubb för inbördes beundran men väl en klubb inom föreningen för sant astronomihistoriskt vetande och letande. Alla ASTB:are är naturligtvis välkomna! Mycket kom upp under de en och en halv timmar vi samsades i samlingssalen på vårt Oxieobsis med kanelbullar, kaffe och värmeljus i fönstersmygarna.

 

Om det blir ett 125-årigt Knut Lundmarks-jubileum nästa år i Lund och Älvsbyn, en idé som vår korresponderande medlem i Kroatien Goran Ivanicevic kommit på - hur ska det då bäst arrangeras (inlägg via Skype från Stockholm, Zagreb och Lick Observatory?). Anders Nyholm gav oss en underhållande beskrivning av sommaren på Tychos ö Ven och hur en Jakobsstav egentligen fungerar och vår ordf Peter Linde ventilerade vad en grupp som vår kan göra för att handha ASTB:s egna arkivrariteter.

 

En del unikt Lundmark-material presenterades, en del nya astronomihistoriska böcker likaså, och Kjell Werner presenterade en rar sak i sitt bibliotek: N V E Nordenmarks "version" av Camille Flammarions Populär astronomi på svenska, en rejäl tegelsten från 1897.

 

Ska vi lägga oss i hur gamla Obsis i Lund i Stadsparken hanteras av de kommunala bestämmarna i stan i dag? Ska vi slåss för att Tychos Ven-minnen uppgraderas till att bli ett av UNESCO:s så kallade Världsarv? Vad tycker vi om att Observatoriemuseet i Stockholm läggs ner? Vill vi ge oss själva uppdrag så saknas de inte! På ett par punkter var vi helt överens: Vi ses minst en gång per "termin" och nästa gång i början av år 2014 och då förhoppningsvis på Lunds UB för att få skärskåda Lundmark-samlingen därstädes och Elis Strömgrens kvarlåtenskap.

DSC 0512

URJ