litenastb

 NYHETSBREV 24         18 sept 2014

Hej!

Höstmörket börjar sänka sig, ljuset och värmen är på väg bort. Men i gengäld börjar högsäsongen för astronomiska aktiviteter! Några har tjuvstartat, till exempel blev visningen av meteorsvärmen Perseiderna mycket lyckad igen, trots konkurrens från en (nästan) fullmåne. Internationella rymdstationen kan man lita på, den blev som vanligt en stor attraktion när den passerade. Och så dök de ljusstarkaste meteorerna lätt igenom himmelsljuset, under jubel och applåder.

På Malmöfestivalen medverkade vi på barnavdelningen där vår astropedagog hade stor show. Många solobservationer och egenhändigt tillverkande av innovativa planetarier!

Mötet den 28 augusti ägnades åt amatörastronomi där AstroSwedens Christer Kjellner gav ett mycket underhållande föredrag. Vi fick också tillfälle att hylla Ulf R Johansson för hans bedrift att skriva 1000 cassiopeiabloggar. Numera finns alla tusen bloggarna tillgängliga i e-boksform.

 

Unik boksamling till observatoriet

Sommarens mest oväntade händelse var införskaffandet av ett högklassigt astronomiskt bibliotek. Via en annons kom vi i kontakt med ett dödsbo som innehöll en enorm boksamling av populärvetenskaplig litteratur. Med vänligt bistånd från arvingar kunde vi för en billig penning överta drygt 800 astronomiböcker. De flesta av dessa är helt nya och olästa, mycket är engelskt högkvalitativt material. Böckerna finns nu på fina hyllor på observatoriet. Under hösten pågår ett arbete att digitalt katalogisera dem för att medlemmarna därefter ska kunna låna hem. En officiell invigning blir det också så småningom.


Många aktiviteter den närmaste tiden...

20 sept Kulturnatten: Sällskapet medverkar på Kulturnatten i Lund. Från ca kl 16 finns vi på plats i Astronomihuset, Sölvegatan 27. Det finns ett informationsbord inomhus och utomhus hjälper vi till att visa solen med vårt speciella solteleskop. Astronomiska institutionen har en rad aktiviteter, med flera intressanta föredrag.

22 sept kl 19.30 Sepideh: I somras samarbetade vi med Malmö Sommarscen som gjorde en utomhusvisning i Kroksbäcksparken av dokumentärfilmen om den iranska amatörastronomen Sepideh. Nu samarbetar vi med Nordisk Panorama som hjälper oss att själva göra en egen specialvisning på observatoriet av den unika filmen. Filmens producent Berit Madsen gästar oss och kommer att jämföra intryck med undertecknad som själv gjorde ett minnesvärt besök i astronomistaden Saadat Shar 2008.

24 sept kl 19.00 Klubbkväll: Se nedan.

25 sept kl 19.00 Föreningsmöte: Föreningsmöte på Lunds Stadsbibliotek. Kvällens tema är resan till stjärnorna, där vi får både en vinkel från sciencefiction-litteraturen och hårda fakta om möjligheter och begränsningar. Boka även in 30 oktober och 4 december för följande föreningsmöten.

26 sept kl 19.00 Astrofotogruppen: Sammanträder på observatoriet.

 

Klubbträffarna fortsätter

Hösten igenom fortsätter våra informella klubbträffar varannan onsdag, nästa  gång är på onsdag den 24 september. Passa på och träffa andra i föreningen! Det blir tillfälle till att bekanta sig med våra planerade verksamheter och det går förstås också alldeles utmärkt att kolla in det nya biblioteket. Klubbkvällarna startar kl 19 ute på observatoriet.

 

Fjärrstyrningsteleskopet uppgraderas

Som jag tidigare berättat har vi fått nya medel för att uppgradera vårt fjärrstyrbara teleskop. Arbetet med specifikationer och inköp är nu i stort klart och det nya systemet håller på att sättas ihop.  Den närmaste tiden blir det injustering av hårdvara och mjukvara. Det nya instrumentet kommer att bli mycket mer kraftfullt och lättanvänt än tidigare. Huvudmålgruppen är ju lärare och gymnasister ute i landet men många av oss själva är säkert sugna på att testa prestanda för detta unika projekt. Alla medlemmar är välkomna att engagera sig och vara med från början!

 

Till sist...

Meddelar
  • Jorge att marknadsgruppen har läst alla kommentarer i enkäten, tar dem till sig och kommer eventuellt att kontakta några av de som angett att de kan bli kontaktade eller de som vill bidra till verksamheten.
  • Ulf R att Historiska klubben har möte måndag 20 oktober på astronomiska institutionen i Lund, då bibl Eva Jurlander, professorerna Dainis Dravins och Lennart Lindegren lovar guida oss bland böcker och instrument.
  • Astropedagogen att även medlemmar naturligtvis är välkomna att titta på stjärnor stjärnklara måndagskvällar, då observatoriet är öppet för allmänheten. Särskilda barnvisningar sista måndagen i varje månad!


Det var allt för denna gång (faktiskt)!

Peter, er ordf.