Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe grundades 1937 av astronomiprofessorn Knut Lundmark och har alltsedan dess haft en viss anknytning till Lunds observatorium. Sällskapet är en lokalavdelning av Svenska Astronomiska Sällskapet. Medlemsantalet är ca 200. De flesta medlemmarna bor i Malmö-Lund området.

 

Möten med föredrag av hög populärvetenskaplig klass, men riktade till den astronomi-intresserade allmänheten, hålls ca 4 gånger per termin.

 

Studiebesök och resor av mycket hög klass arrangeras periodiskt.

 

Sällskapet driver, tillsammans med en särskild styrelse, Tycho Brahe-observatoriet, ett av landets aktivaste amatörobservatorier.