Ejbygruppen i DanmarkDanska ’jættestuer’, vikingaskepp och Roskilde domkyrka

2009 gick sällskapets vårutflykt västerut, till Roskilde och trakten däromkring. Väster om staden finns nämligen Ejbygruppen, 14 stora gravhögar från 3000-talet f Kr. Det märkliga med dessa är att man funnit astronomisk anknytning i deras orientering. Vi besökte också vikingamuseet och Roskilde domkyrka.