front

Jubileumsåret till ära gjorde sällskapet i år en extra höstflykt. Den gick till Onsala rymdobservatorium bl a för att beskåda det nya LOFAR-radioteleskopet. I samarbete med Hallands astronomiska sällskap blev vi närmare 30 personer som tog oss till Råö.  

front

Sällskapets vårutflykt gick i år till Ven. Som vanligt var vädret bra när ett trettiotal deltagare samlades vid Venbåten i Landskrona. Vår vice ordförande, Anders Nyholm, mötte upp vid Tycho Brahe-muséet på Ven i tidstypisk dräkt och gav en livfull guidning på muséet och dess omgivningar. 

 

 

 

bohr

Den 28 maj åkte sällskapet på sin årliga utflykt, denna gång till Köpenhamn. Utflykten arrangerades för första gången i samarbete med Hallands Astronomiska Sällskap. Huvudattraktionerna var Runde Tårn och Niels Bohr-institutet. Närmare 50 personer deltog.

I år gick sällskapets vårutflykt till nordvästra Blekinge och trakten däromkring. Det var här som Harry Martinson, diktverket Aniaras skapare, föddes, växte upp och började forma sin världsbild. Med kunniga vägvisare fick vi följa Harry Martinsons väg från övergivet sockenbarn till nobelpristagare, från platser där ’nässlorna blomma’ till tankar om mänsklighetens framtid i ett oändligt kosmos.