p16a

Vårens extra studieresa till Prag blev mycket lyckad. Under Tomas Wolfs eminenta ledning fick vi möjlighet att se de flesta av de Tycho-anknutna platserna i den vackra staden. På resans sista dag lade resedeltagarna en liten blomma på Tychos grav i Tyn-katedralen.

IMG 8956sm

Den 8 juni gjordes årets vårutflykt med buss, denna gång till Ängelholms flygmuseum och Hallands Astronomiska Sällskap. Vi blev mycket väl mottagna på båda platserna. Vädret stod oss som vanligt bi och bidrog till en mycket trevlig dag.

 DSC7773sm

Vårens utflykt gick till Köpenhamn för en unik titt på den gamla dubbelrefraktorn på gamla observatoriet. Den fullsatta bussen med 50 deltagare från ASTB och Hallands Astronomiska Sällskap åkte sedan vidare till Kroppedals museum, där instrument från Ole Römers tid fanns till beskådande.

Årets vårutflykt sker den 15 juni. I samarbete med Hallands Astronomiska Sällskap åker vi buss över sundet. Första anhalt blir gamla observatoriet i Köpenhamn där vi beser den klassiska refraktorn. Därefter åker vi vidare till Kroppedals museum, där det bl a finns samlingar från den kände astronomen Ole Römers tid.  Resan är nu fulltecknad!