secondColumnVårt ordinarie möte 1 november äger rum i Lunds stadsbiblioteks atriumgård - start kl 19 med sedvanliga föreningsnyheter och kortnyheter. Föredragshållare är vår egen Ulf R Johansson som berättar om "Strindberg och astronomin". Ett spännande, bitvis outforskat ämne - 2012 har varit "Strindbergsindustrins" stora år.

aliens

 

 

Höstsäsongen startar den 30 aug kl 19 med sammanträde på Tycho Brahe-observatoriet. Mikrobiologen och medlemmen Leif Peterson håller föredrag på temat  Liv i Universum - en konklusion, där han kommer diskutera möjligheterna till kommunikation med andra civilisationer och besök i andra solsystem.